Trip Loei

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

RD Call Center นักบัญชีกับกรมสรรพากร


 งานบัญชี
นักบัญชีกับสรรพากรเป็นของคู่กัน นักบัญชีจะดำเนินการเกี่ยวกับภาษีอากร ก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมสรรพากร ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ซึ่งในปัจจุบัน กรมสรรพากรบ้านเราก้าวหน้าไปมาก มีวิธีการและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น

ช่องทางที่สะดวกที่สุดในการติดต่อกับสรรพากรคือผ่านทาง Call Center 0 2272 8000 ซึ่งให้บริการข้อมูลสรรพากร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.00 น. ทุกวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ แต่ถึงแม้จะเป็นวันหยุด คุณก็ยังสามารถรับฟังข้อมูลอัตโนมัติ รับเอกสารทางโทรสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการ 120 คู่สาย และมีทางเลือกในการใช้บริการที่หลากหลาย
1. รับฟังข้อมูลอัตโนมัติ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรทุกประเภท การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต และการติดตามผล การขอคืนเงินภาษีอากร

2. รับเอกสารทางโทรสาร ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และการแก้ไข การขอจดทะเบียน และการแจ้งเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ การยื่นแบบและชำระภาษี อัตราภาษีเงินได้ ค่าปรับอาญา/เบี้ยปรับ/เงินเพิ่มภาษีอากร เกร็ดความรู้ กฎหมายออกใหม่ และสถานที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานบริการภาษีในกรุงเทพมหานคร เพียงคุณโทรจากเครื่องโทรสารก็สามารถรับข้อมูลเอกสารที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการแจ้งข่าวสารใหม่ ๆ ของกรมสรรพากร ซึ่งมีอยู่ 3 เมนูให้เลือกทำรายการ โดยให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการใช้บริการสรรพากร Call Center กฎหมายออกใหม่ และการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ให้บริการสอบถามกฎหมายภาษี การยื่นแบบ การขอคืนภาษี การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ การจัดสัมมนาภาษี และรับเรื่องร้องเรียน

5. บริการ Web Collaboration เป็นการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ด้วยการมองเห็นหน้าจอเดียวกัน ระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ กรณีผู้ใช้บริการขณะเกิดปัญหา จากการใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์กรมสรรพากร โดยใช้บริการนี้ได้ทางเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th => สรรพากร call center => ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Collaboration หรือของหน้าจอต่าง ๆ บนเว็บไซต์กรมสรรพากร ที่มีคำว่า Web Collaboration สำหรับบริการนี้จะต้องโทรเข้ามารับบริการที่ สรรพากร call center 0 2272 8000 ก่อนเสมอ

6. บริการ Web Chat เป็นการให้บริการสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์กรมสรรพากร โดยให้บริการสอบถามเฉพาะภาษีอากร และข้อมูลสรรพากรเท่านั้น สามารถใช้บริการนี้ได้ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th => สรรพากร call center => ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Chat
7. บริการ Contact us เป็นการให้บริการข้อมูลด้วยระบบถาม - ตอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์กรมสรรพากร โดยผู้ใช้บริการ สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะคำถาม ได้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำถามด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน สามารถใช้บริการนี้ได้ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th = > ติดต่อกรมสรรพากร (Contact us)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถศึกษาวิธีการใช้บริการต่าง ๆ ได้จาก คู่มือการใช้บริการทางเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th => สรรพากร call center => คู่มือการใช้บริการ

เห็นไหมว่า เดี๋ยวนี้อะไร ๆ ก็ทันสมัยไฮเทคไปหมด บริการใหม่ ๆ ก็ล้วนแต่น่าสนใจทั้งนั้น ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ ทั้งยังช่วยให้นักบัญชีอย่างคุณ สามารถเข้าถึงกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น